Kontakt oss

Hvis du vil ha å komme med oss på misjonstur i sommer, ta kontakt med oss.

Post: Mission Adventures Grimerud
Grimerudvegen 77
2312 Ottestad
E-post: magrimerud@ywam.no
mobilteam@ywam.no
Telefon: +47 625 74 330